سوالات متداول

اگر پاسخ سوال خود را در لیست زیر پیدا نکردین ، کافیست از پنل کاربری خودتون و از قسمت ارسال تیکت سوال خود را از پشتیبانان ما بپرسید تا در اسرع وقت به شما پاسخ دهند . لازم به ذکر است سوالی که جوابش در لیست زیر باشد مسلما پاسخ داده نخواهد شد .

چرا ما؟

ما با آگاهی و فعالیت عملی و علمی در حوزەی اکوتوریسم و محصولات ارگانیک، اطلاعات خوبی در این زمینە داریم و می توانیم شما را بە بهترین محصول ها چە در زمینە محصولات کشاورزی ارگانیک و تورهای کوتاە مدت طبیعت گردی برسانیم.

ما چگونە کار میکنیم؟

ما ضمن ارتباط همیشگی با بومگردیها و جوامع محلی همیشە بە بهترین محصولات ارگانیگ دسترسی داریم و با حذف دلال و فراهم آوردن بستر مناسب برای کشاورزان و صاحبان مشاغل خود زمین اینکە، آنان را در رسیدن بە درآمد ثابت و عادلانە یاری می رسانیم شما را هم بە محصولات با بهترین کیفیت و ارگانیک می رسانیم.

خدمات ما

معرفی بهترین محصولات ارگانیک و محلی
معرفی جاذبەهای گردشگری و برگزاری تورهای با کیفیت در دامن طبیعت منطبق با اکوتوریسم و همکاری با آژانس های معتبر.

محصولات چگونە و در چە مدتی بە دستم می رسد؟

بستگی بە نوع محصول و دوری یا نزدیکی مقصد دارد.
بەعنوان نمونە انگور را نمی توان با پست ارسال کرد پس با اتوبوس یا ماشین باری ارسال می شودکە از روز قطعی شدن سفارش با اتوبوس فرستادە می شود،بەعنوان مثال مسیر تهران یک روزە، کرمان ۵۰ ساعتە می رسد.
خشکبار و مواد فاسدنشدنی همچون گردو وعسل را می توان پست کرد ولی پست دیرتر از اتوبوس بە مقصد میرسد، بەعنوان مثال مسیر همچون تهران سه روزە بە مقصد خواهد رسید.